Bileta Autobusi Vlorë - Dortmund

+355 4 2 420 892

Description

Vlorë - Dortmund - Vlorë, Rrugë toksore via Kroaci


Bileta Autobusi Vlorë - Dortmund me rrugë tokësore nga Kroacia. Nga Shqipëria çdo të mërkurë e të shtunë, Nga Gjermania çdo të martë e të shtunë

Ditet e nisjeve Nga Shqipëria cdo të mërkurë e të shtunë, Nga Gjermania cdo të martë e të shtunë

Qytetet e nisjes Vendi i nisjes Nisja Mberritja Vajtje Vajtje - Ardhje  
 • Vlore-München
Sheshi i Flamurit Busterminal 05:00 08:00 90€ 140€ ►Rezervo
 • Vlore-Ulm
Sheshi i Flamurit Busterminal 05:00 09:30 90€ 150€ ►Rezervo
 • Vlore - Stuttgart
Sheshi i Flamurit Busterminal 05:00 10:00 90€ 160€ ►Rezervo
 • Vlore - Mannheim
Sheshi i Flamurit Busterminal 05:00 11:00 105€ 170€ ►Rezervo
 • Vlore - Frankfurt
Sheshi i Flamurit Busterminal 05:00 12:00 110€ 180€ ►Rezervo
 • Vlore - Köln
Sheshi i Flamurit Busterminal 05:00 15:30 110€ 190€ ►Rezervo
 • Vlore - Dusseldorf
Sheshi i Flamurit Busterminal 05:00 16:30 110€ 190€ ►Rezervo
 • Vlore - Essen
Sheshi i Flamurit Busterminal 05:00 17:30 110€ 190€ ►Rezervo
 • Vlore - Dortmund
Sheshi i Flamurit Busterminal 05:00 18:30 110€ 190€ ►Rezervo
 • Lushnje - München
Stacioni i Trenit Busterminal 06:30 08:00 90€ 140€ ►Rezervo
 • Lushnje - Ulm
Stacioni i Trenit Busterminal 06:30 09:30 90€ 150€ ►Rezervo
 • Lushnje - Stuttgart
Stacioni i Trenit Busterminal 06:30 10:00 90€ 160€ ►Rezervo
 • Lushnje - Mannheim
Stacioni i Trenit Busterminal 06:30 11:00 105€ 170€ ►Rezervo
 • Lushnje - Frankfurt
Stacioni i Trenit Busterminal 06:30 12:00 110€ 180€ ►Rezervo
 • Lushnje - Köln
Stacioni i Trenit Busterminal 06:30 15:30 110€ 190€ ►Rezervo
 • Lushnje - Dusseldorf
Stacioni i Trenit Busterminal 06:30 16:30 110€ 190€ ►Rezervo
 • Lushnje - Essen
Stacioni i Trenit Busterminal 06:30 17:30 110€ 190€ ►Rezervo
 • Lushnje - Dortmund
Stacioni i Trenit Busterminal 06:30 18:30 110€ 190€ ►Rezervo
 • Elbasan - München
Elbasan Busterminal 07:30 08:00 90€ 140€ ►Rezervo
 • Elbasan - Ulm
Elbasan Busterminal 07:30 09:30 90€ 150€ ►Rezervo
 • Elbasan - Stuttgart
Elbasan Busterminal 07:30 10:00 90€ 160€ ►Rezervo
 • Elbasan - Mannheim
Elbasan Busterminal 07:30 11:00 105€ 170€ ►Rezervo
 • Elbasan - Frankfurt
Elbasan Busterminal 07:30 12:00 110€ 180€ ►Rezervo
 • Elbasan - Köln
Elbasan Busterminal 07:30 15:30 110€ 190€ ►Rezervo
 • Elbasan - Dusseldorf
Elbasan Busterminal 07:30 16:30 110€ 190€ ►Rezervo
 • Elbasan - Essen
Elbasan Busterminal 07:30 17:30 110€ 190€ ►Rezervo
 • Elbasan - Dortmund
Elbasan Busterminal 07:30 18:30 110€ 190€ ►Rezervo
 • Durres - München
Stacioni i Trenit Busterminal 08:30 08:00 80€ 130€ ►Rezervo
 • Durres - Ulm
Stacioni i Trenit Busterminal 09:30 09:30 80€ 150€ ►Rezervo
 • Durres - Stuttgart
Stacioni i Trenit Busterminal 08:30 10:00 80€ 150€ ►Rezervo
 • Durres - Mannheim
Stacioni i Trenit Busterminal 08:30 11:00 100€ 160€ ►Rezervo
 • Durres - Frankfurt
Stacioni i Trenit Busterminal 08:30 12:00 100€ 180€ ►Rezervo
 • Durres - Köln
Stacioni i Trenit Busterminal 08:30 15:30 100€ 180€ ►Rezervo
 • Durres - Dusseldorf
Stacioni i Trenit Busterminal 08:30 16:30 100€ 180€ ►Rezervo
 • Durres - Essen
Stacioni i Trenit Busterminal 08:30 17:30 100€ 180€ ►Rezervo
 • Durres - Dortmund
Stacioni i Trenit Busterminal 08:30 18:30 100€ 180€ ►Rezervo
 • Tirane - München
Sheshi Asllan Rusi Busterminal 09:30 08:00 80€ 130€ ►Rezervo
 • Tirane - Ulm
Sheshi Asllan Rusi Busterminal 09:30 09:30 80€ 150€ ►Rezervo
 • Tirane - Stuttgart
Sheshi Asllan Rusi Busterminal 09:30 10:00 80€ 150€ ►Rezervo
 • Tirane - Mannheim
Sheshi Asllan Rusi Busterminal 09:30 11:00 100€ 160€ ►Rezervo
 • Tirane - Frankfurt
Sheshi Asllan Rusi Busterminal 09:30 12:00 100€ 180€ ►Rezervo
 • Tirane - Köln
Sheshi Asllan Rusi Busterminal 09:30 15:30 100€ 180€ ►Rezervo
 • Tirane - Dusseldorf
Sheshi Asllan Rusi Busterminal 09:30 16:30 100€ 180€ ►Rezervo
 • Tirane - Essen
Sheshi Asllan Rusi Busterminal 09:30 17:30 110€ 180€ ►Rezervo
 • Tirane - Dortmund
Sheshi Asllan Rusi Busterminal 09:30 18:30 100€ 180€ ►Rezervo
 • Lezhe - München
Stacioni i Minibusave 10:30 08:00 80€ 130€ ►Rezervo
 • Lezhe - Ulm
Stacioni i Minibusave 10:30 09:30 80€ 150€ ►Rezervo
 • Lezhe - Stuttgart
Stacioni i Minibusave 10:30 10:00 80€ 150€ ►Rezervo
 • Lezhe - Mannheim
Stacioni i Minibusave 10:30 11:00 100€ 160€ ►Rezervo
 • Lezhe - Frankfurt
Stacioni i Minibusave 10:30 12:00 100€ 180€ ►Rezervo
 • Lezhe - Köln
Stacioni i Minibusave 10:30 15:30 100€ 180€ ►Rezervo
 • Lezhe - Dusseldorf
Stacioni i Minibusave 10:30 16:30 100€ 180€ ►Rezervo
 • Lezhe - Essen
Stacioni i Minibusave 10:30 17:30 100€ 180€ ►Rezervo
 • Lezhe - Dortmund
Stacioni i Minibusave 10:30 18:30 100€ 180€ ►Rezervo
 • Shkoder - München
Te ura e drinit 11:00 08:00 80€ 130€ ►Rezervo
 • Shkoder - Ulm
Te ura e drinit 11:00 09:30 80€ 150€ ►Rezervo
 • Shkoder - Stuttgart
Te ura e drinit 11:00 10:00 80€ 150€ ►Rezervo
 • Shkoder - Mannheim
Te ura e drinit 11:00 11:00 100€ 160€ ►Rezervo
 • Shkoder - Frankfurt
Te ura e drinit 11:00 12:00 100€ 180€ ►Rezervo
 • Shkoder - Köln
Te ura e drinit 10:00 15:30 100€ 180€ ►Rezervo
 • Shkoder - Dusseldorf
Te ura e drinit 11:00 16:30 100€ 180€ ►Rezervo
 • Shkoder - Essen
Te ura e drinit 11:00 17:30 100€ 180€ ►Rezervo
 • Shkoder - Dortmund
Te ura e drinit 11:00 18:30 100€ 180€ ►Rezervo
 • Dortmund - Shkoder
ZOB Steinstraße 07:00 16:00 100€ 180€ ►Rezervo
 • Dortmund - Lezhe
ZOB Steinstraße 07:00 16:30 100€ 180€ ►Rezervo
 • Dortmund - Tirane
ZOB Steinstraße 07:00 17:30 100€ 180€ ►Rezervo
 • Dortmund - Durres
ZOB Steinstraße 07:00 18:30 100€ 180€ ►Rezervo
 • Dortmund - Elbasan
ZOB Steinstraße 07:00 19:30 110€ 190€ ►Rezervo
 • Dortmund - Lushnje
ZOB Steinstraße 07:00 20:30 110€ 190€ ►Rezervo
 • Dortmund - Vlore
ZOB Steinstraße 07:00 21:30 110€ 190€ ►Rezervo
 • Essen - Shkoder...
Hbf. Südseite Freiheit 08:00 16:00 100€ 180€ ►Rezervo
 • Essen - Lezhe...
Hbf. Südseite Freiheit 08:00 16:30 100€ 180€ ►Rezervo
 • Essen - Tirane...
Hbf. Südseite Freiheit 08:00 17:30 100€ 180€ ►Rezervo
 • Essen - Durres...
Hbf. Südseite Freiheit 08:00 18:30 100€ 180€ ►Rezervo
 • Essen - Elbasan...
Hbf. Südseite Freiheit 08:00 19:30 110€ 190€ ►Rezervo
 • Essen - Lushnje...
Hbf. Südseite Freiheit 08:00 20:30 110€ 190€ ►Rezervo
 • Essen - Vlore...
Hbf. Südseite Freiheit 08:00 21:30 110€ 190€ ►Rezervo
 • Dusseldorf - Shkoder
ZOB Worringerstraße 09:00 16:00 100€ 180€ ►Rezervo
 • Dusseldorf - Lezhe
ZOB Worringerstraße 09:00 16:30 100€ 180€ ►Rezervo
 • Dusseldorf - Tirane
ZOB Worringerstraße 09:00 17:30 100€ 180€ ►Rezervo
 • Dusseldorf - Durres
ZOB Worringerstraße 09:00 18:30 100€ 180€ ►Rezervo
 • Dusseldorf - Elbasan
ZOB Worringerstraße 09:00 19:30 110€ 190€ ►Rezervo
 • Dusseldorf - Lushnje
ZOB Worringerstraße 09:00 20:30 110€ 190€ ►Rezervo
 • Dusseldorf - Vlore
ZOB Worringerstraße 09:00 21:30 110€ 190€ ►Rezervo
 • Köln - Shkoder...
Flughafen Köln/Bonn 10:00 16:00 100€ 180€ ►Rezervo
 • Köln - Lezhe...
Flughafen Köln/Bonn 10:00 16:30 100€ 180€ ►Rezervo
 • Köln - Tirane...
Flughafen Köln/Bonn 10:00 17:30 100€ 180€ ►Rezervo
 • Köln - Durres...
Flughafen Köln/Bonn 10:00 18:30 110€ 180€ ►Rezervo
 • Köln - Elbasan...
Flughafen Köln/Bonn 10:00 19:30 110€ 190€ ►Rezervo
 • Köln - Lushnje...
Flughafen Köln/Bonn 10:00 20:30 110€ 190€ ►Rezervo
 • Köln - Vlore...
Flughafen Köln/Bonn 10:00 21:30 110€ 190€ ►Rezervo
 • Frankfurt - Shkoder
Hbf. Südseite Pforzheimerstraße 13:00 16:00 100€ 180€ ►Rezervo
 • Frankfurt - Lezhe
Hbf. Südseite Pforzheimerstraße 13:00 16:30 100€ 180€ ►Rezervo
 • Frankfurt - Tirane
Hbf. Südseite Pforzheimerstraße 13:00 17:30 100€ 180€ ►Rezervo
 • Frankfurt - Durres
Hbf. Südseite Pforzheimerstraße 13:00 18:30 100€ 180€ ►Rezervo
 • Frankfurt - Elbasan
Hbf. Südseite Pforzheimerstraße 13:00 19:30 110€ 190€ ►Rezervo
 • Frankfurt - Lushnje
Hbf. Südseite Pforzheimerstraße 13:00 20:30 110€ 190€ ►Rezervo
 • Frankfurt - Vlore
Hbf. Südseite Pforzheimerstraße 13:00 21:30 110€ 190€ ►Rezervo
 • Mannheim - Shkoder
ZOB Heinrich-von-Stephan-Str. 14:00 16:00 100€ 160€ ►Rezervo
 • Mannheim - Lezhe
ZOB Heinrich-von-Stephan-Str. 14:00 16:30 100€ 160€ ►Rezervo
 • Mannheim - Tirane
ZOB Heinrich-von-Stephan-Str. 14:00 17:30 105€ 170€ ►Rezervo
 • Mannheim - Durres
ZOB Heinrich-von-Stephan-Str. 14:00 18:30 100€ 160€ ►Rezervo
 • Mannheim - Elbasan
ZOB Heinrich-von-Stephan-Str. 14:00 19:30 105€ 170€ ►Rezervo
 • Mannheim - Lushnje
ZOB Heinrich-von-Stephan-Str. 14:00 20:30 105€ 170€ ►Rezervo
 • Mannheim - Vlore
ZOB Heinrich-von-Stephan-Str. 14:00 21:30 105€ 170€ ►Rezervo
 • Stuttgart - Shkoder
Airport Busterminal 17:00 16:00 80€ 150€ ►Rezervo
 • Stuttgart - Lezhe
Airport Busterminal 17:00 16:30 80€ 150€ ►Rezervo
 • Stuttgart - Tirane
Airport Busterminal 17:00 17:30 80€ 150€ ►Rezervo
 • Stuttgart - Durres
Airport Busterminal 17:00 18:30 80€ 150€ ►Rezervo
 • Stuttgart - Elbasan
Airport Busterminal 17:00 19:30 90€ 160€ ►Rezervo
 • Stuttgart - Lushnje
Airport Busterminal 17:00 20:30 90€ 160€ ►Rezervo
 • Stuttgart - Vlore
Airport Busterminal 17:00 21:30 90€ 160€ ►Rezervo
 • Ulm - Shkoder
Fernbushaltestelle Böfingen 18:30 16:00 80€ 150€ ►Rezervo
 • Ulm - Lezhe
Fernbushaltestelle Böfingen 18:30 16:30 80€ 150€ ►Rezervo
 • Ulm - Tirane
Fernbushaltestelle Böfingen 18:30 17:30 80€ 150€ ►Rezervo
 • Ulm - Durres
Fernbushaltestelle Böfingen 18:30 18:30 80€ 150€ ►Rezervo
 • Ulm - Elbasan
Fernbushaltestelle Böfingen 18:30 19:30 90€ 150€ ►Rezervo
 • Ulm - Lushnje
Fernbushaltestelle Böfingen 18:30 20:30 90€ 150€ ►Rezervo
 • Ulm - Vlore
Fernbushaltestelle Böfingen 18:30 21:30 90€ 150€ ►Rezervo
 • München - Shkoder
ZOB Hackerbrücke 20:30 16:00 80€ 130€ ►Rezervo
 • München - Lezhe
ZOB Hackerbrücke 20:30 16:30 90€ 130€ ►Rezervo
 • München - Tirane
ZOB Hackerbrücke 20:30 17:30 80€ 130€ ►Rezervo
 • München - Durres
ZOB Hackerbrücke 20:30 18:30 90€ 130€ ►Rezervo
 • München - Lushnje
ZOB Hackerbrücke 20:30 20:30 90€ 140€ ►Rezervo
 • München - Elbasan
ZOB Hackerbrücke 20:30 19:30 90€ 140€ ►Rezervo
 • München - Vlore
ZOB Hackerbrücke 20:30 21:30 90€ 140€ ►Rezervo

Per cdo pyetje qe te keni kontaktoni Albanian Eagle Tours +35542420892 / +355686064077 (F)

*KUSHTET:
*Për Shqiptarët që udhëtojnë në Turqi dhe zonën Shengen nevojiten passaport biometrike me minimum 180 ditë afat skadence, siguracion shëndeti në udhëtim, ftesë ose rezervim hoteli për të gjitha ditët e qëndrimit,
*Për fëmijët nën 18 vjeç është e nevojshme prokurë nga prindërit që nuk udhetojnë me fëmijën.
*Për çdo rezervim, klientët bien dakort me kushtet e kontratës në linkun qe vijon: http://www.albanianeagletours.com/termat-dhe-kushtet
*Për çdo problem që lind para, gjatë, ose pas përdorimit të shërbimit të blerë, klientët kanë të drejtë ankimimi me shkrim.
*Agjensia nuk mban përgjegjësi nëse klientët nuk lejohen të hyjnë në shtetin e destinacionit apo tranzit për arsye që nuk lidhen me vlefshmërinë e rezervimeve të ofruara nga agjensia.


Bus type

Shuttle Bus

Nr of seats

50